fredag 23 november 2007

Inlägg med anledning av kommentarer

Ja sannerligen har det visat sig att de lärda smått tvista om fortskaffningsmedel, eller fortskaffnings medel man nu mera stavar i den moderna tiden av text meddelanden, som icke bör kallas för sms eller liknande.

Dr, Json, kommenterar, helt i rätta spår, gällande vagnparken vid Anstalten: "Det korrekta doktorala fortskaffningsmedlet torde ändock den svarta Volgan vara." och vidare "...vita knutar. Följaktligen, säger följaktligen, bör Moskvitchen...torde vara självklart för de flesta patienter...Moskoviten bör dessutom lämpligast vara av den, likt...äldre modellen med lampor i de bakre övre hörnen, så de mindre balanserade favoritpatienterna tro sig..." (fullständig kommentar finns att läsa på platsen för kommentarer vid inlägget gällande jämförande vårdformer).

Här kan en äldre Doktor intet annat än le i mjugg. Nämligen, är det skaffat på så sätt och vis, att den "äldre modellen" inte var utrustad med lampor i "de bak övre hörnen", såsom Dr. Jason felaktigt framställer! Bifogar skiss över Moskvitch Elite, årsm. -66 (måste väl kunna anses som den "äldre modellen", eftersom nämnda Moskvitch-vagns fabrikation inleddes just det soliga året). Se! Inte det minsta spår av "rymdfarkosts-" lampor! på Doktoral ära! Däremot kan man i detta fall försättas i tvivel gällande fråga, om Rubriken gäller, även yngre Doktorer vid Anstalten!


Bifogar även utdrag ur testrapport gällande Anstaltens representationsvagn, Volga M-21S. I den kan vilken som helst patient se, att Doktorskollegiet än en gång gjorde ett gott val, då de beslöt sig enstämmigt att välja Volga M-21S till Anstaltens lyxvagn.


Signaturen "G U NNN" ondgjorde sig icke över, men uttalade skriftligt "...Ja, doktorerna åker i svart Volga, de turbanprydda, som vi vet...".

Eftersom Doktorerna, vanligtvis, inte, burit turban på sina höga hjässor, nödgas här bevismaterial över doktoral bilism huruvida. Se fig.


3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har DOCK sett 6 turbanprydda män tränga sej in i en vit Lada vid Helsingfors busstation, men det vill ingen tro på säger man snålt! Det kan hända att de inte var doktorer, måhända enbart sjuk sköterskor.

Det som gör mej speciellt glad med den sista bilden är den fina julstämning som denna doktor bringar.

Doktorn sa...

Ja, det föreligger inget att motsätta sig mot i den kommentaren. Vita Lada Combi-vagnar är helt allmänt i bruk hos vårt lands turbanprydda arabminoritet. Majoriteten av araber i vårt land bär ju icke turban. Måhända en kam, dvs. sas. kamouflant även steg in i nämnda vagn vid ovanstående tidpunkt? Det är nämligen enligt vissa Doktorer alls ej ovanligt, heller.

Anonym sa...

Ja, formentlig sa det er

 
Humor bloggar